01
POP PILATES
CLASS

ป๊อป พิลาทีส คือคลาสที่รวบรวมท่วงท่าให้สอดคล้องไปกับดนตรี และแน่นอนว่าจะทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของคุณได้ทำงาน ด้วยการเคลื่อนไหวแบบพิลาทีสที่ผสมผสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายทุกส่วนของคุณไปพร้อมๆ กับเสียงเพลงที่เร้าใจ เสมือนว่าคุณกำลังเต้นรำอยู่บนเสื่อโยคะเลยล่ะ!


02
AUSANGA YOGA
CLASS

 โยคะ เป็นศาสตร์โบราณที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดียมากว่า 5,000 ปี หมายถึง ร่างกาย จิตใจและ ลมหายใจ การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิให้ ต้องมีกายสงบแน่วแน่ และลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายเรา เมื่อเรามีกายที่สมดุล มีจิตที่สงบนิ่งมั่นคง ก็จะช่วยยกระดับ จิตให้สูงขึ้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะนั้นเราจึงต้องมีสติกับกายที่รู้อยู่ตลอดเวลาจึงเกิดสมาธิผสานกับลมหายใจเข้าออกก่อให้เกิดเป็นสมาธิ เมื่อทำต่อไปเรื่อย ๆ จะเกิดเป็นความสมดุลในร่างกาย เมื่อเราฝึกจนเกิดเป็นความสมดุลภายในร่างกาย และสมดุลระหว่างผู้อื่น หรือแม้แต่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม จะเป็นผลดีกับเรานั้นคือโยคะจะช่วยพัฒนาจิตใจเราให้สูงขึ้น สามารถแยกแยะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ และควบคุมจิตใจตัวเราเองได้ ซึ่งในปัจจุบันศาสตร์ทรงคุณค่าสาขานี้ได้แพร่หลายออกจากอินเดียสู่ทุกประเทศ ทั้งตะวันตกจดตะวันออก ในประเทศไทยเองก็มี สถาบันโยคะวิชาการ เป็นผู้บุกเบิกนำโยคะสายสถาบันไกวัลยธรรม มาเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปด้วย


03
BOXING
CLASS

 การฝึกมวยไทยก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึก             มวยไทยยังนำใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทย และยังนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย


04
FITBALL
CLASS

Fit Ball the new trend in exercise. Is a sport that combines the strength and flexibility together. The device is a ball, a variety of colors.


05
HATHA STRETCHING YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


06
HATHA VINYASA YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


07
VINYASA FLOW YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


08
GENTLE STRETCHING YOGA
CLASS

瑜伽
瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。
 


09
FORWARD FLOW YOGA
CLASS

瑜伽
瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。
 


10
POWER VINYASA YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


11
YOGA FLY RHYTHM OF AERIAL
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


12
POWER FLOW YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


13
ฺBASIC YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


14
YOGA FLY
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


15
HATHA FLOW YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


16
MORNING FLOW YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


17
GENTLE FLOW YOGA
CLASS

瑜伽可以在所有年龄段的普通人中进行。它有助于预防身体问题,如关节问题,肌肉柔韧性和关节组织增强和加强肌肉,以及改善血液循环,血管扩张,激素系统,神经系统,呼吸系统。它还具有积极的思考,乐观,创造性思维,自我理解,冥想,安心,随和享受和自我实现。一个人的身体受到我们内心和周围的一切事物的影响,包括我们吃什么,我们呼吸什么,我们做什么,我们想什么,以及我们的感受。我们没有必要像牧师一样生活。生活在其他一切的中间是健康生活方式的关键。但是,你会发现练习瑜伽的次数越多,你就越能学会以健康的方式生活。


18
META FIT
CLASS

强调腹部和背部肌肉的硬度,适合进行重量训练或增加运动组大小,以帮助收紧肌肉,发展中央身体的美丽。


19
CORE STRENGTH
CLASS

核心力量训练分为以下几类和功能:


20
COVER DANCE
CLASS

封面舞是我们最喜欢的艺术家的音乐和舞蹈,以涵盖新的或简单地说,“模仿艺术家”不仅要遵循模仿艺术家自己的利益。但是裤裆是休闲和运动的一种爱好,也是身心健康的好处。


21
ZUMBA®
CLASS

尊巴舞是一项拉丁健美操练习,结合了拉丁美洲舞蹈编排。 ,肚皮舞,健美操和嘻哈在一起。它以惊心动魄的节奏提供有趣的练习和拉丁音乐。让人们锻炼时间更长,不会轻易感到厌倦,Sumba的殴打也有助于燃烧脂肪。


22
CIRCUIT TRAINING
CLASS

电路训练增强肌肉力量。
电路训练是有氧运动和力量训练的结合。电路训练是力量训练,中等体重和重量训练的结合。锻炼不同于肌肉的使用,最初是与有氧运动交替进行,如跑步,旋转等。如果你只锻炼重量训练。套装之间必须有间隔,然后你的人力资源会降低。它无法将人力资源推向有效的水平。
 


23
TRX
CLASS

TRX或全身抵抗eXercise。运动器材,对我们的家来说是一个全新的,紧凑而易于携带。“TRX”这个名字可能听起来并不熟悉,但我试图给人留下深刻的印象。“核心始终”是核心肌肉(身体中心)的使用和训练。每种运动都可以以各种形式应用,例如力量,耐力,平衡,伸展或应用于各种运动,如高尔夫,网球,篮球,足球,美式足球。该程序可以设计用于训练和模拟运动或使用肌肉并应用TRX在程序中练习。


24
CORE ABS
CLASS

强调腹部和背部肌肉的硬度。非常适合进行重量训练或更多来自运动组的大小,以帮助收紧肌肉和改善中央身体的美感。


25
BODYPUMP®
CLASS

体泵是一项重量训练练习。这是一种有趣的方式,以每个人都可以的风格。非常适合想要以有氧运动的形式改善身体健康,力量,耐力以及呼吸和循环系统发育的男性和女性。练习各种Step Barbell和重量板需要大约45分钟到1小时。对于那些新的训练师可能会开始轻盈,逐渐增加体重,以提高肌肉力量。


26
BODYCOMBAT®
CLASS

体泵是一项重量训练练习。这是一种有趣的方式,以每个人都可以的风格。非常适合想要以有氧运动的形式改善身体健康,力量,耐力以及呼吸和循环系统发育的男性和女性。练习各种Step Barbell和重量板需要大约45分钟到1小时。对于那些新的训练师可能会开始轻盈,逐渐增加体重,以提高肌肉力量。


27
SPINNING
CLASS

室内骑行,沿着节奏和歌曲的水平骑行,在教练的指导下以上坡,上坡和加速旋转的形式受到刺激。


28
LESMILLS RPM®
CLASS

LesMills:RPM室内骑行,利用Lesmills设计的曲目的节奏,循环通过音乐的节奏和水平,在教练的指导下刺激,具有上坡,攀爬和加速旋转的模式。


12 Feb 2019
MAXX VALENTINE Promotion ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก
❤️❤️ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก❤️❤️ กับโปรโมชั่น MAXX VALENTINE ในราคาสุดพิเศษ พร้อมรับส่วนลดถึง 6,309 บาท
 
   
   
MAYA Lifestyle Shopping Center
Chiang Mai, Thailand
052 081 555
maxxfitness@maya.com
MEET ME ON