5 Nov 18
‘Maxx Professional Fitness’ ชวนเชียงใหม่ก้าวข้ามวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนให้คนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีน
By Maxx Fitness

‘Maxx Professional Fitness’ ชวนเชียงใหม่ก้าวข้ามวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนับสนุนให้คนเชียงใหม่ ฉีดวัคซีน

 รับสิทธิ์พิเศษ ทดลองเล่นฟรี!!! 1 วัน สำหรับผู้ผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม

เงื่อนไขการใช้บริการ
 ลงทะเบียนผ่านแฟนเพจ Maxx Professional Fitness หรือ โทร.052-081222
 จำนวน 20 ท่านต่อวันเท่านั้น
 แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
__________________________________________

 สนใจสอบถามรายละเอียดการออกกำลังกาย
 Tel. 052 - 081 - 222
 5th Floor MAYA Lifestyle Shopping Center

#mayachiangmai #maxxfitness #fitness #covid_19 #ฉีดวัคซีนโควิด19 #ออกกำลังกาย 

 

SHARE ON
   
   
MAYA Lifestyle Shopping Center
Chiang Mai, Thailand
052 081 555
maxxfitness@maya.com
MEET ME ON